Draps Bruts – documental sobre la corrupció a la sanitat a Catalunya.

'Draps Bruts'- Documental dedicat a descriure orígens i evolució de la corrupció a la sanitat a Catalunya.

page 1 of 2