Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física i director de l’Institut d’Investigació de l’Aigua de la Universitat de Barcelona i coordinador científic del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya. La temperatura ha augmentat 0,24ºC per decenni des de 1950.

 In Aigua, Aire, Alimentació, Bloc, Catalunya 2040 / Reptes de futur per causa del Canvi Climàtic., Cures, Drets Humans, Fitxes, Hidratació, Nodrir, Respirar, Sanitat / Salut, Totes les publicacions

Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física i director de l’Institut d’Investigació de l’Aigua de la Universitat de Barcelona i coordinador científic del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya.

El 2040 les onades de calor provocaran una sobremortalitat de + de 2.000 persones.

L’elevació de temperatura és estadísticament significativa. Ha augmentat en 0,24 graus per dècada al conjunt de Catalunya, de 1950 a 2014.

Entrevista a La Plaça dels Futurs del dia 8/2/2017

Aquí teniu el resum de les idees/coneixement expressades per Javier Martín Vide el dia 6/4/2017 en l’entrevista al seu despatx de la Universitat de Barcelona.

. Vivim en un territori més càlid. Rotundament, sí. Ha augmentat la temperatura de forma clara al llarg de les últimes dècades, des dels anys setanta. A l’informe es parla dels cinquanta, però es comença a visualitzar, si volem ser més precisos, des de la segona meitat dels setanta.

. L’elevació de temperatura és estadísticament significativa. Ha augmentat en 0,23 graus per dècada al conjunt de Catalunya, de 1950 a 2014. És molt. Serien més de dos graus en un segle: 2,3 graus. A la persona del carrer potser li sembla poc, però això suposa un canvi molt substancial i els ecosistemes ho noten i ho expressen en el comportament de la vegetació, els animals i els indicadors biològics.

. La tasa d’augment tèrmic a Catalunya és una mica superior a la global, a la planetària, en part perquè la conca del Mediterrani està responent, per les seves característiques geogràfiques i dinàmiques, de forma més clara que el conjunt del Planeta.

. La pluja es un element climàtic molt variable en el temps i l’espai. Pel conjunt de Catalunya, no ha tingut una variació estadísticament significativa. Només al Pirineu i Prepirineu i a l’estiu comença a donar una senyal a la baixa.

. Hi ha dos espais a Catalunya crítics pel que fa al canvi climàtic. 1) Pirineu i Prepirineu amb un augment superior de la temperatura (0,33 graus a l’estiu) i amb una reducció de la pluja estadísticament significativa (2 o 3 per cent de reducció). Cal buscar la neu cada cop més amunt i les espècies d’àmbits freds es queden sense muntanya. Van pujant fins que s’acabi la muntanya i, per tant, el seu nínxol ecològic. 2) Els deltes, les costes més baixes, per l’elevació del nivell del mar.

. A l’Estartit la pujada del nivell del mar és de 4 mil·límetres cada any. És una mica superior al planetari, on l’augment del nivell del mar és de 3 mil·límetres i escaig.

. A Catalunya la projecció, és que ens anem als dos graus d’augment de temperatura des de 1850 fins a mitjans d’aquest segle. El Servei Meteorològic de Catalunya basa la seva sèrie en l’Observatori Fabra, que arrenca el 1914. Aquest observatori està contaminat per la ‘illa de calor’ de Barcelona, que no es pot traslladar a la resta de Catalunya. La sèrie de Barcelona dona una senyal molt nítida a l’alça. L’Observatori Fabra des de 1914 a 2013 té un augment tèrmic de 1,7 graus. La meva hipòtesi és que aquest creixement és 1 grau a causa del canvi climàtic i 0,7 graus la petjada urbana, la illa de calor.

. A la ciutat de Barcelona, el 2040, segur que superarem els dos graus. A Catalunya, el 2040 o el 2050, s’assoliran els dos graus..

. La temperatura va cap a dalt. El transatlàntic no el podem parar en el darrer minut. El sistema climàtic té molta inèrcia però elevarem més o menys la temperatura en funció d’allò que fem. Des dels anys cinquanta als setanta la temperatura no va créixer i, fins i tot, hi va haver anys freds, però des dels setanta l’augment és més gran.

. No m’imagino, no vull pensar en un planeta amb quatre graus més de temperatura. A nivell planetari, si no s’atén l’acord de París arribarem als dos graus poc més enllà de mitjans de segle, un decenni o dos després que Catalunya. L’acord de París entra en vigor el 2020. Tot apunta que aplicant les mesures i els compromisos de París sobrepassaríem els dos graus al llarg d’aquest segle.

. El canvi climàtic ens portarà més onades de calor. A l’Eixample, al Raval tenim illes de calor importants. Les onades de calor que seran cada cop més freqüents suposaran problemes de salut per les persones que hi viuen. Quan les temperatures mínimes són molt altes augmenta la morbiditat i la mortalitat de la població, més que quan les temperatures màximes són molt altes. Cal implantar un sistema d’alertes per excessiu calor nocturn. Ara només hi ha alertes per onades de calor per les temperatures màximes. No n’hi ha prou. S’ha de fer el mateix amb temperatures mínimes molt elevades. Una persona que visqui al centre de Barcelona en un pis alt, que tingui l’habitació mirant a l’oest i que en una tarda de juliol ha estat sotmesa al sol, hi entrarà a 30, 31 o 32 graus. Si no té aire condicionat, si és una persona gran, que no té mitjans, té pobresa energètica o una malaltia crònica preexistent, patirà molt. I s’eleva molt la mortalitat en aquest sector de la població

. Una nit és tropical quan la temperatura mínima és igual o superior a 20 graus. A Barcelona tenim 93,5 nits tropicals l’any. Tres mesos en què la temperatura no baixa de 20 graus. Comencem a trobar-nos nits amb temperatures mínimes per sobre de 25 graus. Comencem a anomenar-les ‘nits tòrrides’. Tenim 4,5 quasi 5 nits tòrrides a l’any al cor de la ciutat. En un sentit meteorològic són moltes. Amb una humitat com tenim aquí del 70% això és insufrible. És un dels efectes més greus referents a la salut cara al 2040.

. Cal aïllament tèrmic, cobertes verdes, fresques, murs verds, arbrat, les superilles,… Les illes ben planificades disminuiran la temperatura.

. Estem davant un malalt de càncer i cal tractar-lo ja.

. Tenim grans deserts cap als 30 graus de latitud perquè hi ha un cinturó d’anticiclons a les capes mitjans de l’atmosfera que fan de tapadora. Aquest cinturó es desplaça una mica cap al nord l’estiu i cap al sud l’hivern i això explica que en conjunt l’estiu sigui més sec que l’hivern a Andalusia, per exemple. En un planeta més càlid, aquest cinturó es desplaçarà una mica més cap al Nord. Per tant, el Mediterrani veurà reduïda les seves precipitacions. Tendirà a ploure menys, però no sabem quant.

. De 1997 a 2016, a Catalunya havia plogut menys de la mitjana. Per això al Maresme hi ha un problema greu perquè s’assequen els pinars. Les projeccions apunten que plourà menys (5, 10 o 15% menys). . És segur que hi haurà una reducció dels recursos hídrics, perquè encara que plogués igual un augment de la temperatura assecaria el terra, que necessitaria més aigua.

. A Catalunya i el conjunt d’Espanya ha augmentat molt la massa forestal, malgrat els incendis, per l’abandonament del medi rural. Al Maresme dins dels boscos t’hi trobes soques de les antigues vinyes. A Catalunya hi ha més massa forestal ara que fa cent anys. Contràriament a allò que pensa molta gent, com més bosc hi ha, baixa menys aigua pels rius. El bosc necessita l’aigua i l’envia cap a l’atmosfera (és l’aigua verda). Cal gestionar el bosc. No se’l pot deixar tal com està. S’ha fet sempre i ara no es fa. Està abandonat. Hi ha boscos impenetrables. I això és negatiu. Garanteix incendis forestals.

. El gran incendi forestal que hi haurà a Catalunya i Espanya d’aquí al 2040 serà al Prepirineu i anirà de Navarra a Catalunya. Hi ha una massa forestal continua sense gestionar. Hi haurà incendis grans al Maresme, l’Empordà o els Ports de Besseit, però el gran incendi forestal serà al Prepirineu. Ja hi ha hagut incendis fora de temporada. Aquest gran incendi serà incontrolable.

. S’ha de gestionar la demanda de l’aigua i disminuir l’aigua que consumeix l’agricultura. Els barcelonins consumeixen quasi el mínim que recomana l’ONU per tenir una vida decent. Una mica més per sobre dels cent litres per dia.

. S’ha d’acabar amb el rec ‘a manta’. No és fàcil dir-ho a Lleida.

. Transvasaments i més pantans avui es considera que no tenen sentit.

. En molt poc espai es pot produir una gran quantitat d’aliments. Cal una planificació territorial, la qual cosa exigeix un consens tècnic i social que assigni a cada territori els usos pels quals està dotat. I protegir-lo que no es facin d’altres usos o especulació.

. La planificació és l’eina més barata que existeix per protegir-nos del risc d’atribuir a un territori usos pels quals no està preparat. . El territori és un bé essencial que no només té valors monetaris, físics, sinó també patrimonials, culturals, referencials. El valor d’un territori no es pot reduir a unitats monetàries.

. L’efecte dels parcs és molt clar. A Barcelona només tenim el parc de la Ciutadella. Collserola i Montjuïc queden perifèrics. La densitat de Barcelona és de 16.000 habitants per quilòmetre quadrat. Que és molt alta. Hi ha 7 metres quadrats per habitant d’espai verd. En alguns llocs de la ciutat cal permeabilitzar el sòl, treure l’asfalt, deixar terra… És difícil convèncer els veïns perquè després entrarà pols a casa. Amb les superilles, si el transport és l’adequat, pot quedar una part menys impermeabilitzada, eliminar un material de construcció que absorbeix molta calor durant el dia i després escalfa l’aire nocturn. S’ha d’esponjar la ciutat.

. Si parlem de contaminació acústica, els carrers de l’Eixample en tenen molta però els patis interiors, no.

. Es tracta d’esponjar la ciutat, menys impermeable i menys dura. Amb menys cotxes. Posar un peatge al centre de la ciutat és una bona mesura, com fan d’altres ciutats, els aparcaments dissuasoris o que aparcar dins de la ciutat sigui quasi impossible. Més carril bus i més carril bici. Primer que tot cal un transport públic bo i àgil. Si falla el transport públic no resolem el problema; és una cadena.

Share
Recommended Posts
Showing 5 comments
pingbacks / trackbacks
  • […] Javier Martín Vide. […]

  • […] Javier Martín Vide està preocupat per les nits tropicals, aquelles en què la temperatura no baixa de 20ºC. Cada vegades són més. A l’Observatori Fabra, s’han duplicat respecte fa mig segle. A l’estació meteorològica del SMC Barcelona – Raval, les medicions registren una mitjana de 93,5 nits tropicals/any des de 2006. També s’han observat nits en què la temperatura no baixa de 25ºC, les anomenades nits tòrrides: 4,5/any. Són dades preocupants perquè suposa empitjorar la qualitat del descans nocturn, imprescindible per a la bona salut de les persones. Les projeccions indiquen que a 2040/mitjan segle les nit tropicals seran permanents des de finals de maig i fins a finals de setembre. […]

  • […] Javier Martín Vide està preocupat per les nits tropicals, aquelles en què la temperatura no baixa de 20ºC. Cada vegades són més. A l’Observatori Fabra, s’han duplicat respecte fa mig segle. A l’estació meteorològica del SMC Barcelona – Raval, les medicions registren una mitjana de 93,5 nits tropicals/any des de 2006. També s’han observat nits en què la temperatura no baixa de 25ºC, les anomenades nits tòrrides: 4,5/any. Són dades preocupants perquè suposa empitjorar la qualitat del descans nocturn, imprescindible per a la bona salut de les persones. Les projeccions indiquen que a 2040/mitjan segle les nit tropicals seran permanents des de finals de maig i fins a finals de setembre. […]

  • […] Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física, director del Instituto de Investigación del Agua de la Universidad de Barcelona y coordinador científico del ‘Tercer Informe del Cambio Climático en Cataluña’, está preocupado por las  noches tropicales, aquellas en las que la temperatura no baja de 20 ºC. Cada vez son más. En el Observatorio Fabra, se han duplicado respecto a hace medio siglo. En la estación meteorológica del SMC Barcelona – Raval, las mediciones registran una media de 93,5 noches tropicales / año desde 2006. También se han observado noches en que la temperatura no baja de 25 ºC, las llamadas ‘noches tórridas ‘: 4,5 / año. Son datos preocupantes porque suponen empeorar la calidad del descanso nocturno, imprescindible para la buena salud de las personas. Las proyecciones indican que en 2040 / mediados del siglo las noches tropicales serán permanentes desde finales de mayo y hasta finales de septiembre. […]

  • […] Javier Martín Vide està preocupat per les nits tropicals, aquelles en què la temperatura no baixa de 20ºC. Cada vegades són més. A l’Observatori Fabra, s’han duplicat respecte fa mig segle. A l’estació meteorològica del SMC Barcelona – Raval, les medicions registren una mitjana de 93,5 nits tropicals/any des de 2006. També s’han observat nits en què la temperatura no baixa de 25ºC, les anomenades nits tòrrides: 4,5/any. Són dades preocupants perquè suposa empitjorar la qualitat del descans nocturn, imprescindible per a la bona salut de les persones. Les projeccions indiquen que a 2040/mitjan segle les nit tropicals seran permanents des de finals de maig i fins a finals de setembre. […]

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Si continues navegant estas donant el teu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i la aceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies
Sicom