Arcadi Oliveres, professor d’economia aplicada a la UAB, president de Justícia i Pau i autor de nombrosos llibres, ens explica el perquè hem de dir PROU.

Aracadi Oliveres, profesor de economía aplicada de la Unbiversidad Autónoma de Barcelona, presidente de Justícia i Pau y autor de numerosos libros, nos explica porquè hemos de decir BASTA!

Aracadi Oliveres, en els seu darrer llibre “Diguem Prou” denuncia i assenyala als causants i responsables de les crisis i aporta eines a la ciutadania que ajudin a pensar en revoltar-se i a reflexionar sobre la conveniència de sortir del sistema.

Aracadi Oliveres, en su último libro “Digamos Basta”, denuncia y señala a los causantes de las crisis y aporta herramientas que ayuden a la ciudadanía a pensar en rebelarse y a reflexionar sobre la conveniencia de salir del sistema.

SICOM a Youtube

Share

Deixa un comentari


*